Toekenning subsidie voor transport naaimachines

Geachte Ghisleen,

De Stichting Boeken Steunen Mensen organiseert met behulp van tientallen vrijwilligers jaarlijks een Muziekbeurs en een Boekenbeurs. Met de opbrengst van deze beurzen steunt de Stichting goede doelen.  U hebt een aanvraag ingediend namens:

SAHARAWIND

Het project werd door ons niet gekozen als een van de grote beursprojecten voor de beurzen in het seizoen 2023-2024
Wel kunnen wij u mededelen dat het bestuur van de Stichting Boeken Steunen Mensen uw project heeft uitgekozen voor een beperktere donatie.

De hoogte van deze donatie bedraagt: € 2000 ZEGGE TWEEDUIZEND EURO

U dient de Stichting desgevraagd aanvullende informatie te verstrekken als dit voor de uitbetaling van de donatie noodzakelijk wordt geacht. De Stichting Boeken Steunen Mensen behoudt zich het recht voor om ondanks de toezegging de donatie in te trekken of te wijzigen als u niet aan bovenstaande voorwaarde kunt voldoen. De donatie wordt binnen 4 weken na de Boekenbeurs financieel uitgekeerd.

Deel dit product met anderen